Only Men Aloud
"Ar lan y môr"

Ar lan y môr mae rhosys chochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae 'nghariad inne
Yn cysgu'r nos a choddi'r bore.

Ar lan y môr mae carreg wastad
Lle bum yn siarad gair âm cariad
Oddeutu hon fe dyf y lili
Ac ambell sbrigyn o rosmari.

Ar lan y môr mae cerrig gleision

Ar lan y môr mae blodau'r meibion

Ar lan y môr mae pob rhinweddau

Ar lan y môr mae 'nghariad innau